jjl

3 xu hướng quản lý truy cập và nhận dạng khách hàng năm 2021

3 xu hướng quản lý truy cập và nhận dạng khách hàng năm 2021

Các hoạt động kinh doanh trong tương lai sẽ thay đổi mạnh mẽ do sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ và việc chuyển đổi sang học tập, làm việc từ xa trong bối cảnh đại dịch. Dưới đây là ba xu hướng CIAM chính mà các chuyên gia bảo mật cần xem xét khi họ xây dựng kế hoạch năm 2021.

Xem thêm