BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Hướng dẫn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế theo yêu cầu Tổng Cục Thuế

HƯỚNG DẪN  GỬI GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ THEO YÊU CẦU TỔNG CỤC THUẾ


Tại công văn 1495/TCT-KK ngày 14/5/2021 của Tổng cục Thuế về tổ chức triển khai Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021.

HƯỚNG DẪN  GỬI GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỘP THUẾ THEO YÊU CẦU TỔNG CỤC THUẾ.png

Xem thêm: Trải nghiệm các tính năng dùng thử miễn phí phần mềm quản trị Doanh nghiệp sureERP

Theo nội dung trên, Tổng cục Thuế  sẽ nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử nhằm  hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế;  nộp tiền thuê đất năm 2021 (Giấy đề nghị gia hạn) bằng hình thức điện tử.

Tổng cục Thuế đề nghị đến  các cơ quan thuế:

- Tuyên truyền; hỗ trợ; tập trung hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nộp thuế cập nhật các phiên bản ứng dụng một cách phù hợp,  sử dụng ứng dụng để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử.

- Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký tài khoản giao dịch điện tử về thuế thì:

Thực hiện hướng dẫn người nộp thuế đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia;  gửi Giấy đề nghị gia hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sau khi có thông báo nâng cấp từ Tổng cục Thuế.

Xem thêm:Thủ tục đăng ký thuế cho hộ kinh doanh 2021 mới nhất

Xem thêm:Hướng dẫn quản lý rủi ro về thuế đối với hộ kinh doanh


- Đối với người nộp thuế không thể thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử thì:

Hướng dẫn người nộp thuế gửi theo các đường bưu chính hoặc tiếp nhận Giấy đề nghị nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình hiện hành.

Chú ý: Thời hạn người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Xem thêm: Cơ quan thuế hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử

Xem thêm: Giới thiệu điểm mới về giao dịch điện tử lĩnh vực thuế

Theo TVPL

Lạc Việt tự hào đồng hành cùng doanh nghiệp vượt bão COVID-19; phục hồi kinh tế bằng nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thiết thực; phù hợp với quá trình chuyển đổi số và ứng dụng lâu dài để duy trì hoạt động doanh nghiệp; sẵn sàng ứng phó khi gặp biến cố.

Quý khách quan tâm hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

  • Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp (BSC) – Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt
  • Email: erp@lacviet.com.vn
  • Hotline : 0901.555.063