TIN TỨC TỪ LẠC VIỆT

VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP

VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP

Văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp là một hệ thống các giá trị, nguyên tắc, thói quen và hành vi liên quan đến việc giao tiếp với nhau trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Xem thêm
Định nghĩa phần mềm quản trị nguồn nhân lực

Định nghĩa phần mềm quản trị nguồn nhân lực

Phần mềm quản trị nguồn nhân lực (HRM) là một giải pháp công nghệ được sử dụng để quản lý các hoạt động liên quan đến nguồn nhân lực trong một công ty hoặc tổ chức.

Xem thêm
Phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP - Phân hệ Giá thành

Phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP - Phân hệ Giá thành

Phân hệ Giá thành giúp doanh nghiệp nhìn “sâu” vào các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, từ đó đưa ra các chiến lược về cắt giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.​​

Xem thêm
Phân hệ Nhân sự - Tiền lương

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương

Phân hệ Nhân sự - Tiền lương của phần mềm quản trị doanh nghiệp SureERP​ giúp quản trị toàn diện, hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

Xem thêm