Tính năng nổi bật

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Là hệ thống cốt lõi mà mọi Doanh nghiệp luôn luôn cần có, phần hành này cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính và hàng loạt các báo cáo quản trị và từ dữ liệu kế toán được cập nhật theo thời gian thực (Real-Time)

9 ĐẶC ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN  TRONG HỆ THỐNG sureERP


  1. Phân hệ kế toán tài chính của Sure ERP được xây dựng phù hợp với cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) & chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) bên cạnh hệ thống được thiết lập tuỳ biến theo nghiệp vụ đặc trưng đối với từng ngành nghề khác nhau của các doanh nghiệp.
  2. Phù hợp với mô hình công ty đa chi nhánh hoặc tập đoàn (công ty mẹ - công ty con): cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau từ các chi nhánh và các công ty con và in ra các báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị một cách nhanh chóng.
  3. Hệ thống cung cấp đầy đủ sổ sách kế toán theo TT200 của Bộ tài chính, cho phép thiết lập lịch tài chính trùng hoặc khác với năm dương lịch, cập nhật sổ cái theo từng chứng từ, từng sổ nhật ký hoặc cả kỳ kế toán. Xử lý chênh lệch tỷ giá trong kỳ và cuối kỳ, kết thúc niên độ kế toán.
  4. Cập nhật dữ liệu đa lớp: Dữ liệu chung, nội bộ, thuế, dự toán & hỗ trợ quản lý công nợ đa tiền tệ, chi tiết theo đối tượng, hoá đơn, công trình, đề án, thiết lập định mức công nợ tuỳ biến cho từng khách hàng, nhà cung cấp cũng như tính tuổi nợ quá hạn, trong hạn; chu kỳ tính tuổi linh hoạt; tính tuổi nợ chi tiết theo hoá đơn hoặc nhóm theo đối tượng, nhân viên bán hàng.
  5. Kết chuyển chi phí tự động hoặc theo thiết lập của người dùng và Theo dõi, phân tích doanh thu, chi phí đa chiều: Tài khoản, phòng ban, hợp đồng, dự án hoặc dòng sản phẩm... và chi tiết đến từng khoản mục phí giúp kiểm soát chi phí một cách sát sao và đánh giá được hiểu quả của từng đối tượng.
  6. Hỗ trợ dự toán lãi, lỗ & dự toán dòng tiền: Cho phép xây dựng nhiều mô hình dự toán khác nhau: theo tháng, quí, nửa năm, năm… giúp mô phỏng được kết quả sản xuất kinh doanh & dòng tiền của doanh nghiệp.
  7. Hệ thống với hơn 300 báo cáo sẵn có phục vụ cả ba mục đích: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Kế toán thuế. Ngoài ra hệ thống cung cấp công cụ người dùng tự truy xuất báo cáo theo bất kỳ tiêu chí nào cần lọc với phương châm: mọi thông tin đã nhập liệu, người dùng đều được cung cấp công cụ truy xuất để thống kê tuỳ chọn, giúp người dùng giảm nhiều thao tác lập các báo cáo và giúp Quản lý thông tin tài chính mọi lúc mọi nơi, khi cần là có.
  8. Dịch vụ tự động cập nhật các văn bản, thông tư, quy định mới nhất liên quan đến nghiệp vụ kế toán, kết nối hóa đơn điện tử, giúp cho công việc kế toán trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.
  9. Cho phép người dùng khôi phục bất kỳ nghiệp vụ phát sinh sau khi đã ghi sổ, để chỉnh sửa rồi ghi sổ lại, thay vì bắt buộc phải tạo bút toán đảo như những hệ thống ERP khác

9FinanceFeatures.png


ERP-Baocao.png9 NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN  TRONG HỆ THỐNG sureERP                           
HethongTaichinhKetoan.png
HopNhat.jpg
PhanmemKetoan.png
ke-toan-tai-chinh-erp-1536x864.png