Tính năng nổi bật

QUẢN LÝ DỰ ÁN-CÔNG VIỆC

Hệ thống Quản lý dự án trong Giải pháp sureERP cung cấp công cụ hỗ trợ Doanh Nghiệp quản trị dự án đa phương thức với cả 2 mô hình: Quản lý dự án truyền thống (Gantt chart) & Quản lý dự án theo mô hình Agile, giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện tuỳ theo từng loại dự án:

 • Hệ thống Quản lý dự án của SureERP là công cụ quản trị dòng đời của một dự án toàn diện từ khi có ý tưởng -> lập dự án -> ký hợp đồng -> thực thi -> nghiệm thu  -> bảo hành, bảo trì sau nghiệm thu một cách xuyên suốt, toàn diện
 • Hệ thống Quản lý dự án ngoài phương thức quản trị linh hoạt mô hình tuỳ chọn còn cho phép người dùng quản trị dự án theo hình cây không giới hạn, nghĩa là người dùng có thể quản trị đa dự án cùng một lúc với từ một dự án cha có thể phân rã thành nhiều dự án khác và không giới hạn số cấp dự án chi tiết con tùy theo nhu cầu quản trị thực tế. M̀̀ô hình này giúp Doanh nghiệp quản lý, truy vết, thống kê từ chi tiế̀t dự án con đến dự án cha nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi mà không cần tập hợp số liệu từ người dùng.

ProjectMngt-Process.png

Quy trình Lập dự án

 • Cho phép thiết lập không giới hạn các Định dạng dự án mẫu (Project Templates) giúp người quản lý dự án tạo và phân rã công việc nhanh chóng dựa trên bước công việc chuẩn sao chép từ dự án mẫu, thông tin về một dự án tuân thủ đúng tiêu chuẩn quản lý dự án với thông tin toàn diện từ Phạm vi, Nguồn Lực, Ngân sách (lập dự toán), Hàng hóa-Vât tư phục vụ dự án, Quản lý Tài chính dự án, Tài lịêu dự án ... từ đó hệ thống phân tích lãi lỗ cho từng dự án để hỗ trợ Doanh nghiệp quản trị dự án hiệu quả, giảm chi phí gia tăng lợi nhuận
 • Hệ thống cung cấp công cụ quản lý chi tiết công việc của từng cá nhân mà không phá vỡ KH dự án bằng công cụ phân rã kế hoạch dự án chi tiết đến từng nhân viên (không làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của dự án), từ đó giúp Trưởng Dự án quản lý hiệu quả công việc chi tiết đến từng nhân viên
 • Hệ thống báo cáo đa đạng với danh sách các báo cáo như:
 • Báo cáo tổng hợp dự án theo: Tỉnh thành/ Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh/ Nhóm-Loại dự dự án/ Hiện trạng dự án/Bước công việc/ Loại khách hàng..
 • Báo cáo kế hoạch dự án (tổng hợp, chi tiết) theo bước công việc theo: Thẩm định, Lập dự án, Đấu thầu, Ký hợp đồng, Mua hàng, Thi công (lắp đặt, xây dựng), Bàn giao nghiệm thu, Giải ngân…
 • Báo cáo Kế hoạch & kết quả thực hiện công việc dự án
 • Báo cáo Bảng dự toán ngân sách & lãi lỗ dự án
 • Báo cáo Tổng hợp công nợ dự án
 • Báo cáo Dòng tiền dự án
 • Báo cáo công việc từng cá nhân: Thống kê năng suất từng thành viên, báo cáo tình trạng công việc chi tiết hoàn thành so với kế hoạch ...

ProjectMngt-Model.png

Mô hình Quản lý tổng thể dự án của Hệ thống Lạc Việt

 • Hệ thống Quản lý dự án là hệ thống thuộc Giải pháp Quản trị Doanh Nghiệp SureERP, vì vậy hệ thống tích hợp hoàn toàn với các phân hệ khác: bán hàng, mua hàng, kho; tài chính, nhân sự… à dữ liệu được thừa kế hoàn toàn, hạn chế tối đa các sai sót trong quá trình nhập liệu à giúp quản lý dự án một cách toàn diện và xuyên suốt.

ProjectMngt-Analysic.png