Tính năng nổi bật

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

Là một trong những giải pháp ERP hàng đầu tại Việt Nam qua 20 kinh nghiệm tích lũy, giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp SureERP của Công ty CP Tin Học Lạc Việt đã được hơn 300 doanh nghiệp tin tưởng áp dụng và đánh giá cao bởi các tính năng quản lý ưu việt, giúp giải quyết hiệu quả mọi nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với chi phí thấp.

Xem thêm
QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG

QUẢN LÝ CHUỖI CỬA HÀNG

Quản lý hoạt động bán lẻ một cách hợp lý, nhanh chóng, nâng cao hiệu suất bán hàng ở từng cửa hàng bán lẻ và cả một chuỗi bán lẻ liên kết. Hỗ trợ nhiều tiện ích và quản lý hàng hóa tồn kho một cách chính xác và nhanh chóng.

Xem thêm
QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management-SCM) là một hoạt động quản trị mang tính chất sống còn tại Doanh nghiệp bởi ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tốt sẽ giúp doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh, có chỗ đứng trên thị trường, mở rộng chiến lược và khả năng vươn xa của doanh nghiệp

Xem thêm
QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Quản lý hoạt động bán lẻ một cách hợp lý, nhanh chóng, nâng cao hiệu suất bán hàng ở từng cửa hàng bán lẻ và cả một chuỗi bán lẻ liên kết. Hỗ trợ nhiều tiện ích và quản lý hàng hóa tồn kho một cách chính xác và nhanh chóng.

Xem thêm
QUẢN LÝ SẢN XUẤT

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Phân hệ quản lý sản xuất cho phép hoạch định và kiểm soát toàn bộ hoạt động của quá trình sản xuất, đánh giá được năng suất, hiệu quả của từng hoạt động. Cung cấp thông tin hữu ích, kịp thời giúp tận dụng tốt các nguồn lực, cải thiện năng suất, giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.

Xem thêm
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Là hệ thống Quản trị Nguồn Nhân lực được thiết kế theo mô hình quản trị hiện đại dựa trên công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, hệ thống được đánh giá là “cánh tay phải” đắc lực của Bộ phận quản trị nguồn nhân lực bởi những giá trị vượt bậc, gia tăng mức độ hài lòng và gắn kết từ nhân viên, quản trị và xây dựng nguồn nhân lực phát triển bền vững

Xem thêm
QUẢN LÝ DỰ ÁN-CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ DỰ ÁN-CÔNG VIỆC

Hệ thống Quản lý dự án trong Giải pháp sureERP cung cấp công cụ hỗ trợ Doanh Nghiệp quản trị dự án đa phương thức với cả 2 mô hình: Quản lý dự án truyền thống (Gantt chart) & Quản lý dự án theo mô hình Agile, giúp doanh nghiệp quản trị toàn diện tuỳ theo từng loại dự án.

Xem thêm
QUẢN LÝ VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ

Hệ thống Quản trị Văn phòng điện tử trong sureERP cho phép tổ chức một môi trường truyền thông hiệu quả, thiết lập toàn bộ Dịch vụ duyệt online với mọi quy trình Nghiệp vụ với các cấp lãnh đạo, các Bộ phận liên quan đến từng nhân viên. Bên cạnh đó, hệ thống số hóa văn bản, tổ chức môi trường cộng tác, chia sẻ tài nguyên số một cách hiệu quả

Xem thêm
TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Là hệ thống cốt lõi mà mọi Doanh nghiệp luôn luôn cần có, phần hành này cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và tình hình “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính và hàng loạt các báo cáo quản trị và từ dữ liệu kế toán được cập nhật theo thời gian thực (Real-Time)

Xem thêm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH

Là hệ thống phát triển cung cấp thông tin nhiều chiều, đào sâu từ tổng hợp đến chi tiết, trực quan, mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị truy cập (laptop, tablet, Mobile). Giúp lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời, hỗ trợ tối đa cho công tác ra quyêt định và điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

Xem thêm