QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị doanh nghiệp 4.0: Chiến lược hiệu quả là gì?

quan-tri-doanh-nghiep.jpg


Sự xuất hiện của cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh kinh doanh hiện nay, đặt ra những thách thức đáng kể cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, để tận dụng được những cơ hội đem lại và đối phó với những thách thức mới, cần thay đổi và áp dụng các giải pháp quản trị doanh nghiệp mới. 


Điều này bao gồm cả việc sử dụng công nghệ để tối ưu hóa quá trình sản xuất và quản lý, cải thiện trải nghiệm khách hàng, đào tạo và phát triển nhân lực, và phát triển các mối quan hệ kinh doanh mới. Các doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với những thay đổi này sẽ có cơ hội cạnh tranh tốt hơn và đạt được hiệu quả kinh doanh cao hơn trong thời đại 4.0.


1. Bối cảnh thị trường hiện nay đặt ra yêu cầu gì cho quản trị doanh nghiệp?


Việc quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0 đòi hỏi các cấp quản lý phải nâng cao năng lực quản trị trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quản trị chiến lược đến tài chính, nhân lực, sản xuất và marketing. 


Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số được coi là yếu tố tác động lớn nhất đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà quản trị hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần nâng cao năng lực quản trị để áp dụng công nghệ vào hoạt động quản trị và điều hành kinh doanh một cách tối ưu.

quan-tri-doanh-nghiep (2).jpg


Với hơn 90% các doanh nghiệp tại Việt Nam đã sử dụng Công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm giải pháp quản trị toàn diện và đồng nhất cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Các doanh nghiệp tiên tiến hiện đang hướng đến việc sử dụng giải pháp quản trị tổng thể và đồng nhất, có thể linh hoạt thay đổi và mở rộng để đáp ứng với những thay đổi liên tục của quy mô cũng như cơ cấu doanh nghiệp.


Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng và phát triển cao trong kỷ nguyên số này, việc sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tại trong doanh nghiệp để phát huy tối đa năng lực là tất yếu. Các doanh nghiệp hiện đại cần phải có một giải pháp quản trị toàn diện để đáp ứng với những thách thức của thời đại công nghệ 4.0.

2. Yêu cầu của doanh nghiệp đối với phần mềm quản trị hiện đại

Với sự phát triển nhanh chóng hiện nay, các doanh nghiệp đang yêu cầu một hệ thống phần mềm đáp ứng đầy đủ những yếu tố sau đây:

 • Thiết kế hệ thống phần mềm mở, có khả năng tuỳ chỉnh và mở rộng dễ dàng để phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp.

 • Liên kết dữ liệu "liên phòng ban" để kế thừa và phát huy luồng dữ liệu theo quy trình hoạt động đặc thù tại mỗi doanh nghiệp. Hỗ trợ quản trị nhiều đơn vị thành viên.

 • Dễ dàng kết nối và liên kết phần mềm với các hệ thống hoặc thiết bị khác.

 • Hỗ trợ cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp quản trị kế hoạch, quản lý dòng tiền, phân tích quản lý chi phí, lập và phân tích các báo cáo quản trị để đưa ra quyết định.

 • Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp, cũng như an toàn khi truyền nhận dữ liệu qua Internet.

 • Hỗ trợ người dùng truy cập từ nhiều nền tảng và sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm cả máy tính và thiết bị di động.

 • Hợp nhất dữ liệu từ tất cả công ty con để trở thành Tổng công ty hoặc Tập đoàn.

  quan-tri-doanh-nghiep (3).jpg

3. Đâu là phần mềm quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong thời kì 4.0?

Doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 không còn hài lòng với các phần mềm riêng lẻ cho từng bộ phận và mong muốn sử dụng các giải pháp quản trị toàn diện. ERP là phần mềm đáp ứng được yêu cầu quản trị toàn diện của doanh nghiệp và ngày càng thông minh hơn với sự phát triển của AI và IoT. 


Hệ thống Lạc Việt SureERP có thể kết hợp với các thiết bị IoT để hỗ trợ bộ phận sản xuất và điều hành, giúp tăng năng suất và giải phóng người dùng khỏi các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.


Hệ thống Lạc Việt SureERP là một phần mềm ERP linh hoạt được thiết kế để đáp ứng bài toán quản lý doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, đồng thời mang lại những lợi ích như: 

 • Truy cập thông tin nhanh chóng và chính xác. 

 • Đồng bộ hóa các nguồn dữ liệu, giám sát và cân bằng khả năng tài chính và sản xuất kinh doanh.

 • Giảm thời gian lưu chuyển và xoay vòng nhanh tiền hàng và hàng hóa, đáp ứng yêu cầu thương mại điện tử và kinh doanh số. 

 • Giảm thiểu các chi phí vô lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí.


Áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp các nhà quản lý giải quyết các thách thức đang đối mặt và tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm chi phí cho quá trình kinh doanh.