QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Mô hình logistics 4PL (Fourth Party Logistics – Cung cấp Dịch vụ Logistics Thứ tư)

4PL LÀ GÌ? NHỮNG THÔNG TIN QUY ĐỊNH TRONG CHIẾN LƯỢC 4PL LÀ GÌ?

Cùng với chiến lược 1PL, 2PL, 3PL trong chuỗi cung ứng Logistics và hoạt động Logistics nói chung thì chiến lược 4PL “Fourth Party Logistics” cũng được nhắc đến như là một Dịch vụ hậu cần Logistics Thứ 4, hỗ trợ đắc lực cho Doanh nghiệp trong quá trình vận chuyển-lưu kho-giao nhận hàng,..Tuy phổ biến thông dụng là thế nhưng nhiều cá nhân hoặc đơn vị kinh doanh mới bắt đầu thực hiện, lựa chọn áp dụng hình thức này vẫn còn mơ hồ về khái niệm 4PL là gì cũng như những thông tin quy định trong chiến lược 4PL là gì để không gặp phải vướng mắc, lúng túng ở một vài khâu quan trọng.

I. 4PL LÀ GÌ?

4PL là gì? 4PL (Cung cấp Dịch vụ Logistics Thứ tư hay Logistics chuỗi phân phối, hay nhà cung cấp Logistics chủ đạo-LPL) là người hợp nhất, gắn kết các nguồn lực, tiềm năng và cơ sở vật chất kỹ thuật của mình với các tổ chức khác để thiết kế, xây dựng và vận hành các giải pháp chuỗi Logistics. 4PL là việc quản lý và thực hiện các hoạt động Logistics phức tạp như quản lý nguồn lực, Trung tâm điều phối kiểm soát, các chức năng kiến trúc & tích hợp các hoạt động Logistics.


4PL có liên quan với 3PL, được phát triển trên nền tảng của 3PL nhưng gồm lĩnh vực hoạt động rộng hơn như các hoạt động của 3PL, các Dịch vụ Công nghệ thông tin và Quản lý các tiến trình kinh doanh. 4PL được xem như điểm liên lạc duy nhất, là nơi để thực hiện việc quản lý, tổng hợp tất cả các nguồn lực và giám sát các chức năng 3PL trong suốt chuỗi phân phối nhằm vươn tới thị trường toàn cầu, lợi thế chiến lược và các mối quan hệ lâu bền.

II. NHỮNG THÔNG TIN QUY ĐỊNH TRONG CHIẾN LƯỢC 4Pl

Chiến lược 4PL là gì, bạn đã được hiểu rõ và những quy định liên quan đến 4PL cũng cần được chỉ ra cụ thể như:

Vào giữa những năm 1990, các Nhà cung cấp Dịch vụ Logistics bên Thứ tư xuất hiện nhằm đảm bảo rằng, tất cả các yếu tố của chuỗi cung ứng hướng tới cùng các mục tiêu. Nhà cung cấp Dịch vụ Logistics bên Thứ tư là một công ty không sở hữu tài sản. Họ làm việc với nhiều nguồn lực, bao gồm 3PL, để quản lý lập kế hoạch và công nghệ cho hệ thống Logistics của khách hàng. 4PL là một Dịch vụ quản lý Logistics, giữ vai trò Điều phối viên cho các dịch vụ khác nhau gồm thiết kế, xây dựng và thực hiện các giải pháp chuỗi cung ứng.

4PL khác với 3PL ở những điểm sau:

  • Tổ chức 4PL đóng vai trò liên kết giữa khách hàng và nhiều nhà cung cấp Dịch vụ hậu cần
  • Tổ chức của Doanh nghiệp này thường là một thực thể riêng biệt được hình thành bởi một liên doanh hoặc hợp đồng dài hạn giữa khách hàng và một hoặc nhiều đối tác
  • Một tổ chức 3PL lớn có thể thành lập một tổ chức 4PL trong cấu trúc hiện có của nó
  • Trong điều kiện lý tưởng, tất cả các khía cạnh của chuỗi cung ứng khách hàng được quản lý bởi tổ chức 4PL.

Đối với 3PL & 4PL thì cả hai đều tham gia vào các hoạt động của chuỗi cung ứng từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, vận chuyển đến người nhận, trong khi E-Logistics, Logistics lại dựa trên thương mại điện tử (TMĐT) là những ví dụ nổi bật nhất cho 5PL.

Trong 4PL, Công ty hoặc tổ chức đại diện được ủy quyền của khách hàng với vai trò quản lý, tập trung cải tiến hiệu quả quy trình và thực hiện toàn bộ chuỗi cung ứng và Logistics. Chính vì vậy, 4PL đang ngày càng trở thành một trong những vị trí chủ chốt trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.


4PL = 3PL + Dịch vụ Công nghệ thông tin + Quản lý các tiến trình kinh doanh.\

 

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ TỔNG THỂ DOANH NGHIỆP SureERP Website_ http___sureerp.com_ Email_ erp@lacviet.com.vn Hotline_ 0901.555.063 (1).png

Trong chiến lược 4PL cũng có những quy định riêng mà người sử dụng & các đối tượng liên quan cần phải biết.

Mục tiêu của 4PL là cung cấp giá trị trên toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ một phân khúc trong chuỗi. Dịch vụ 4PL được xác định bởi nhu cầu của khách hàng. Và Doanh nghiệp 4PL muốn thành công cần phải có một chiến lược thật sự hợp lý, bao gồm:

  • Công nghệ thông tin: 4PL quản lý sự tích hợp và hỗ trợ đầy đủ của tất cả các hệ thống trong chuỗi cung ứng
  • Khả năng lãnh đạo: 4PL quản lý dự án, gồm các dịch vụ, hệ thống & thông tin
  • Khả năng quản lý: 4PL quản lý nhiều 3PL cũng như những hoạt động hàng ngày
  • Quản lý tài sản: 4PL quản lý vận chuyển, kho, hợp đồng sản xuất, đóng gói và dịch vụ mua hàng.

Nguồn: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: