BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất (Cập nhật 6/2021)

LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MỚI NHẤT (CẬP NHẬT 6/2021)

Ngày 12/06/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đây là lần đầu tiên vấn đề này được quy định tại một luật riêng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta chiếm hơn 90% số doanh nghiệp, tuy nhiên sự hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp này còn nhiều hạn chế. Do đó, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực tạo khung pháp lý đồng bộ có tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển của nhóm doanh nghiệp này trong xu thế phát triển chung của đất nước.  Luật này gồm 4 chương và 35 điều với một số điểm đáng lưu ý như sau:

Watch Party.png

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa xem Tại đây

Các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: gồm tín dụng, thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật và khu làm việc chung, xúc tiến và mở rộng thị trường, thông tin, tư vấn và pháp lý, phát triển nguồn nhân lực.

Hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp được hưởng nhiều quyền lợi:

·         Miễn phí tư vấn hồ sơ thành lập

·         Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp

·         Miễn lệ phí các giấy phép kinh doanh có điều kiện lần đầu

·         Miễn phí đào tạo về thuế, kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ thời điểm chuyển đổi;

·         Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm đầu kể từ thời điểm chuyển đổi;

·         Miễn, giảm thuế TNDN

Ngoài ra, Luật cũng quy định về nội dung hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Luật Hỗ trợ DNN&V đã được thông qua và đi vào thực tế sẽ đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần chung vào phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Xem toàn bộ luật hõ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017 tại đây


Có thể bạn quan tâm: