canvas

14 Ứng dụng của mô hình kinh doanh Canvas (Phần cuối)

14 Ứng dụng của mô hình kinh doanh Canvas (Phần cuối)

Để hiểu hơn về sức mạnh của một mô hình được tối giản hóa nhưng lại có ứng dụng vô cùng sâu rộng vào đời sống quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 14 mảng ứng dụng của mô hình Canvas:

Xem thêm
14 Ứng dụng của mô hình kinh doanh Canvas (Phần 1)

14 Ứng dụng của mô hình kinh doanh Canvas (Phần 1)

Để hiểu hơn về sức mạnh của một mô hình được tối giản hóa nhưng lại có ứng dụng vô cùng sâu rộng vào đời sống quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu 14 mảng ứng dụng của mô hình Canvas:

Xem thêm
Mô hình kinh doanh Canvas (Business model Canvas)

Mô hình kinh doanh Canvas (Business model Canvas)

<ô hình kinh doanh Canvas bao gồm 9 thành tố tương ứng với 9 trụ cột tạo nên tổ chức của một công ty. Mục đích chính của nó là hỗ trợ doanh nghiệp hợp nhất các hoạt động kinh doanh bằng cách minh họa các tiêu chí đánh đổi tiềm năng.

Xem thêm