BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Các mức hỗ trợ người lao động khó khăn do Covid-19 từ quỹ BH thất nghiệp từ ngày 01/10/2021

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

Mức hỗ trợ NLĐ do covid.png

Theo đó, Chính phủ quyết định sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ BHTN đến hết năm 2020 để hỗ trợ người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). 

Người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng. 

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:


STT
Người lao động có thời gian tham gia BHTN chưa hưởng Trợ cấp thất nghiệp
Số tiền được hỗ trợ 01 lần
1Dưới 12 tháng
1,8 triệu đồng/người
2Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng
2,1 triệu đồng/người
3Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng
2,4 triệu đồng/người
4Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng
2,65 triệu đồng/người
5Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng
2,9 triệu đồng/người
6Từ đủ 132 tháng trở lên
3,3 triệu đồng/người


Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Xem chi tiết tại đây!

Có thể bạn quan tâm