BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Cách xử lý HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Theo Điều 7 của thông tư này, việc xử lý HĐĐT, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế có sai sót được chia thành những trường hợp cụ thể như sau:Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định, người bán cần phải thông báo tới cơ quan Thuế khi điều chỉnh HĐĐT có sai sót về nội dung, bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT hoặc khai bổ sung hồ sơ thuế.

1. Với hóa đơn điện tử

hóa đơn điện tử có ss.jpg

 Với HĐĐT có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, người bán phải thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót tới Tổng cục Thuế

Với hóa đơn điện tử có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh/ thay thế theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

  • Người bán phải thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót (theo mẫu)
  • Hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào.

Thời hạn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước, hoặc trong khi cung cấp dịch vụ, sau đó phát sinh việc hủy/ chấm dứt việc cung cấp dịch vụ:

Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn (theo mẫu).

Nếu HĐĐT đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót:

Các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót:

Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Nếu giá trị trên hóa đơn có sai sót, cần tiến hành điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) theo đúng với thực tế điều chỉnh.

2. Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

 Theo quy định mới, đối với HĐĐT được lập có sai sót, người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế

Với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử , theo quy định của Thông tư 78, sau thời hạn chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến cơ quan thuế, nếu thiếu dữ liệu HĐĐT tại bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đã gửi cơ quan thuế, người bán cần gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT bổ sung.

Trong trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót, người bán gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai trên bảng tổng hợp.

Tiếp đó, việc điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử cần đảm bảo đủ các thông tin vào cột 14 “thông tin hóa đơn liên quan” tại Mẫu 01/TH-HĐĐT (ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP):

  • Ký hiệu mẫu số hóa đơn
  • Ký hiệu hóa đơn
  • Số hóa đơn

Bên cạnh đó, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế (bao gồm cả HĐĐT bị hủy) sẽ phải thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Những thay đổi mới đối với HĐĐT chắc hẳn sẽ khiến các doanh nghiệp không khỏi băn khoăn, lo ngại. Để đảm bảo cho các hoạt động giao dịch thương mại của cá nhân, doanh nghiệp được thông suốt, phần mềm hóa đơn điện tử LV-invoice đã cập nhật thêm tính năng mới, tuân thủ chặt chẽ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP  và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Đáng chú ý, LV-invoice còn được Tổng cục Thuế đánh giá là một trong những phần mềm đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe nhất về kỹ thuật, nhân sự và bảo mật, phù hợp tại giai đoạn đầu thí điểm HĐĐT tại 6 tỉnh, thành trên cả nước.

Cùng với đó, nhà phát triển sản phẩm - Công ty Cổ Phần Tin Học Lạc Việt cũng là một trong đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT.

Với phương châm Tin cậy - Tận tình - Chuyên nghiệp, chúng tôi tự tin sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh là đối tác tin cậy đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình chuyển đổi số.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay hôm nay!

https://accnet.vn/hoa-don-dien-tu-lac-viet

Có thể bạn quan tâm: