BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Cách đăng ký mã số thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

CÁCH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CHO NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI

Để đăng ký thuế và có mã số thuế thì nhà thầu, nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế phải thực hiện theo thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài dưới đây.

1. Đối tượng áp dụng

CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN (2).png

Xem thêm: Ứng dụng AI hỗ trợ người nộp thuế quản lý rủi ro

Căn cứ khoản 4 Điều 7 và điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC, đối tượng phải đăng ký thuế theo thủ tục này không phải toàn bộ nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mà chỉ áp dụng đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với pháp luật của Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định tại Việt Nam trực tiếp kê khai thuế, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác trừ thuế nhà thầu do bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay theo quy định của pháp luật về quản lý thuế như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí môn bài,…

2. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế lần đầu

* Các bước thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN.png

Xem thêm: Ưu đãi thuế suất thuế TNDN năm 2021

- Thành phần hồ sơ

Khoản 4 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định hồ sơ đăng ký thuế đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp kê khai, nộp thuế nhà thầu hoặc các nghĩa vụ thuế khác gồm các loại giấy tờ sau:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài mẫu số BK04-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (nếu có);

+ Bản sao Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế bằng giấy

Công chức thuế tiếp nhận, đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu.

Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận và ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ, ghi số văn thư của cơ quan thuế.

Trong thời hạn 02 hai ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức thuế phải kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp phát hiện hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung tài liệu, thông tin, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết.

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử thì việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế của Bộ Tài chính.

Bước 3. Trả kết quả

CÁC CHỨC NĂNG NỔI BẬT CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN (1).png

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Update 6/2021)

* Thời gian thực hiện: Cơ quan thuế xử lý hồ sơ đăng ký thuế lần đầu và trả kết quả cho người nộp thuế chậm nhất không quá 03 làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nộp thuế.

3.Cấp lại Giấy chứng nhận và Thông báo mã số thuế

Căn cứ Điều 9 Thông tư 105/2020/TT-BTC, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân, Thông báo mã số thuế bị mất, rách, nát, cháy người nộp thuế gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế mẫu số 13-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Cơ quan thuế thực hiện cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là thủ tục đăng ký mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký trực tiếp với cơ quan thuế. 

Theo nguồn Luật Việt Nam

Bài viết tham khảo: