BIỂU MẪU TÀI LIỆU

Mẫu Tờ Khai Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Annabelle Garcia.png

Tờ khai quyết toán mẫu 02/QTT-TNCN là tờ khai quyết toán thuế dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công thuộc diện tự quyết toán thuế với cơ quan thuế. Cùng SureERP tìm hiếu đối tượng nộp thuế và mẫu quyết toán thuế qua bài viết sau:

1. Những đối tượng nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân chi trả tthu nhập (Doanh nghiệp): Quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã chi trả trong năm.

+ Các doanh nghiệp phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: doanh nghiệp có trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân ủy quyền. Có nghĩa là ví dụ vào năm 2020 doanh nghiệp cứ trả thu nhập (trả tiền lương, tiền công) là phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào đầu năm 2021. Dù năm 2020 không phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ phải nộp thì vẫn phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

+ Các đối tượng doanh nghiệp không phải làm tờ khai quyết toán thếu thu nhập cá nhân. Doah nghiệp không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Có nghĩa là nếu trong năm 2020 công ty không phát sinh chi trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không phải làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Cá nhân có thu nhập (người lao động): Quyết toán cho phần thu nhập mà mình nhận được trong năm.

- Mối liên hệ giữa người lao động và doanh nghiệp: Cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cho mình nếu đủ điều kiện được ủy quyền theo quy định.

2. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Annabelle Garcia (1).png

Xem thêm: Hướng Dẫn Khai Thuế TNCN, GTGT Đối Với Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện việc khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế được thuận lợi, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai việc khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua các ứng dụng điện tử. Cụ thể:

- Thứ nhất, đối với việc khai QTT TNCN, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác hiện đại hoá, triển khai ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản mới nhất và cung cấp miễn phí cho người nộp thuế thông qua Website https://thuedientu.gdt.gov.vn

Sử dụng ứng dụng này, người nộp thuế sẽ được hỗ trợ khai đúng và đủ từng chỉ tiêu trên tờ khai, hỗ trợ việc tính toán, xác định số thuế phải nộp theo quy định, hỗ trợ kết xuất tờ khai để người nộp thuế có thể thực hiện việc nộp hồ sơ khai thuế theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ nộp theo phương thức điện tử.

Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế theo phương thức điện tử thì ngoài việc sử dụng ứng dụng hỗ trợ khai thuế nêu trên thì người nộp thuế có thể khai thuế trực tiếp trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế.

- Thứ hai, để nộp hồ sơ khai thuế theo phương thức điện tử, người nộp thuế cần đăng ký Tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế. Đây là một tiện ích mà cơ quan Thuế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ QTT TNCN năm 2020 nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN như thời gian trước đây.

TẢI MẪU TỜ KHAI QUYẾT TOÁN TẠI ĐÂY

Bài Viết tham khảo: